Tuesday, June 16, 2020

การแบ่งทยอยลงทุนไม้เล็ก ๆ ด้วย ลูกศร Below Green


ภาพนี้ เอไอ pb6 ชี้ลูกศรที่ แท่งกราฟซึ่งเกิด Below Green (BG) หรือการที่ราคาได้ลบล้างแรงซื้อแท่งเขียวที่มาหนึ่งหรือสองแท่งก่อนหน้าออกไปจนหมดสิ้น เพราะราคาได้ลงมาผ่านจุดต่ำสุดของแท่งเขียวนั้นแล้ว(เส้นและป้ายราคาสีขาว) จุดที่เกิด BG คือจุดที่เราสามารถเข้าขายชอร์ตสินทรัพย์เพิ่มเติม (add) จากการขายไม้แรก ในลักษณะทยอยลงทุนไม้เล็ก ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

Get access to ProfitBee59
stock graph ai [ CLICK HERE ].

รับสิทธิ์เข้าใช้ ProfitBee59 stock graph ai แล้วเริ่มเรียนเทรดกับ ดร.กราฟ ฟรี
[ คลิก ]


No comments:

Post a Comment